Zespol

KARTY MULTISPORT PLUS

Karta MultiSport plus upoważnia do bezpłatnego korzystania ze wszystkich grupowych zajęć Fitness klubu EsteticFitness -1 zajęcia w ciągu dnia.
Posiadacz tej karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu klubu. Należy pamiętać o rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe oraz ewentualnym odwołaniu jej w przypadku planowanej nieobecności.

Karta ważna wyłącznie z czytelnym i własnoręcznym podpisem właściciela oraz po okazaniu dokumentu tożsamości.

Zespol

KARTY MULTISPORT ACTIVE

Karta Multisport Active upoważnia do bezpłatnego korzystania z zajęć fitness oraz zajęć tanecznych - limitowana ilość wejść w miesiącu. Posiadacz tej karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu klubu. Należy pamiętać o rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe oraz ewentualnym odwołaniu jej w przypadku planowanej nieobecności.

Zespol

KARTY MULTISPORT KIDS


Karta MultiSport Kids upoważnia do korzystania w naszym klubie z zajęć ZUMBA KIDS. Posiadacz tej karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu klubu. Należy pamiętać o rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe oraz ewentualnym odwołaniu jej w przypadku planowanej nieobecności. Karta ważna wyłącznie z czytelnym i własnoręcznym podpisem właściciela oraz po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Zespol

KARTY FITPROFIT

Karta FITPROFIT upoważnia do bezpłatnego korzystania ze wszystkich grupowych zajęć Fitness klubu EsteticFitness.
Posiadacz tej karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu klubu. Należy pamiętać o rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe oraz ewentualnym odwołaniu jej w przypadku planowanej nieobecności.

Karta ważna wyłącznie z czytelnym i własnoręcznym podpisem właściciela oraz po okazaniu dokumentu tożsamości.

Zespol

KARTY FITSPORT FIRMY VANITYSTYLE!!!Karta FITSPORT upoważnia do bezpłatnego korzystania z zajęć fitness oraz zajęć tanecznych - limitowana ilość wejść w miesiącu. Posiadacz tej karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu klubu. Należy pamiętać o rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe oraz ewentualnym odwołaniu jej w przypadku planowanej nieobecności.

 

Zespol

KARTY OK SYSTEM

 

W Estetic Fitness użytkownicy Multikarnetu OK mogą korzystać z następujących usług: Trening Personalny, Fitness, Zumba Kids, Balet dla dzieci . Użytkownicy MultiKarnetu SMART/BeFree mogą dodatkowo korzystać z usług kosmetologa. Szczegółowe informacje w recepcji Estetic Fitness.