BALET CENA
Karnet miesięczny (4 wejścia, 1 x w tygodniu 45min.) 140 zł
wejście jednorazowe    45 zł
 AKROBATYKA ,GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA ,  CENA
Karnet miesięczny (4 wejścia, 1 x w tygodniu 90 min.) 165 zł
Karnet miesięczny (8 wejść, 2 x w tygodniu 90 min.) 300 zł
wejście jednorazowe    50 zł
ZUMBA KIDS , ESTETIC KIDS CENA
Karnet miesięczny (4 wejścia, 1 raz w tyg. po 60 min) 110 zł 
Karnet miesięczny (8 wejść, 2 razy w tyg. po 60 min.) 200 zł
wejście jednorazowe 35 zł
Ćwiczenia korekcyjne – grupowe (do 5 osób) CENA
Karnet 4 wejścia ( 1 raz w tyg. po 60 min.) 175 zł
Karnet 8 wejść ( 2 razy w tyg. po 60 min.) 335 zł
wejście jednorazowe 55 zł
Ćwiczenia korekcyjne – indywidualne CENA
1 godzina 150 zł
10 godzin 1300 zł